Welkom op Vlaardingenleest.nl, boekrecensie Ons Jodendom - Dick Houwaart


Ons Jodendom - Dick Houwaart

Veelzijdig, kleurrijk palet van het joodse leven in Nederland.In het boek Ons Jodendom schrijven negentien min of meer bekende joodse Nederlanders over hun joodse identiteit en wat het Jodendom concreet voor hen betekent. Het resultaat is een veelzijdig, kleurrijk palet van het Nederlandse Jodendom. Dick Houwaart verzorgde - vlak voor zijn overlijden - de eindredactie. Het boek is een vervolg op het In 1980 verschenen Mijn Jodendom, dat op een vergelijkbare wijze tot stand kwam. Houwaart en Simon Hammelburg zijn de enige auteurs die aan beide  boeken een bijdrage leverden. 


De auteurs van Ons Jodendom vertegenwoordigen verschillende generaties, uiteenlopend van de eerste, naoorlogse generatie tot de millennials. Dick Houwaart heeft als enige de oorlog meegemaakt. Ook vertegenwoordigen de auteurs verschillende stromingen binnen het Jodendom: van orthodox tot seculier. Duidelijk wordt dat in het Jodendom zeer verschillend wordt omgegaan met ideeën, geloofsstructuur, dogma’s, gemeenschap, sociale omgeving, rituelen en gebruiken.

Opvallend  is dat ook kleinkinderen van joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog nog steeds niet onder normale familieomstandigheden leven. Bij de kinderen was dat al sterk het geval, zij gingen erg gebukt onder de trauma’s van hun ouders, en uit dit boek blijkt nu dat ze die hebben overgedragen op hún kinderen, al is niet iedereen zich daarvan bewust.   Behalve voor joodse lezers is Ons Jodendom ook voor niet-joodse lezers (onder wie uw recensent) zeer waardevol.  Veel Nederlanders weten slechts weinig of niets over het onderwerp, omdat het huidige aantal Joden in ons land in vergelijking met andere religies zeer gering is. Gedecimeerd. Schattingen lopen uiteen van vijfentwintigduizend tot vijftigduizend Joden, onder wie ‘vaderjoden’ en Israeli’s. De kans om in aanraking te komen met het Jodendom via  joodse vrienden en kennissen is zeer klein.
  Voor niet-joodse lezers had het boek toegankelijker gemaakt kunnen worden. De lijst achterin het boek met verklaringen van joodse begrippen is helaas verre van compleet. In de artikelen komen veel meer joodse termen voor die soms wel, maar vaker niet in de tekst zelf verklaard worden. Daardoor heb ik voor uitleg veelvuldig internet moeten raadplegen. Verder kwam ik regelmatig enkele drukfoutjes tegen, waarschijnlijk omdat Houwaart zijn werk op het laatst moest overdragen aan de uitgever. Hij heeft de presentatie van het boek niet meer mogen meemaken. Ondanks deze kleine omissies is Ons Jodendom een waardevol monument geworden.Dirk Franciscus (Dick) Houwaart (Den Haag, 9 oktober 1927 - Enschede, 22 december 2016) was journalist en schrijver. In zijn carrière was hij onder meer actief als dagbladjournalist bij de Amersfoortse Courant en het Dagblad van het Oosten, als redacteur bij het tijdschrift Tijd en Taak, als eindredacteur van het actualiteitenprogramma Attentie! (NCRV) en als directeur voorlichting van het toenmalig Ministerie van Binnenlandse Zaken. Houwaart is ook actief geweest als publicist over politiek en Jodendom. Hij was onder meer voorzitter van de Anne Frank Stichting.

In 2005 werd Houwaart onderscheiden met de Cultuurprijs van de afdeling Overijssel van het Prins Bernhard Fonds. Naast zijn omvangrijke werk voor kranten en tijdschriften heeft hij een oeuvre van 41 boeken nagelaten. Een autobiografie verscheen in 2012.
Ons Jodendom is verschenen bij Uitgeverij Ipenburg. Het boek telt - inclusief foto’s en personalia van de auteurs - 300 pagina’s en kost € 28,50. Het is niet als e-book te koop.


Waardering:Boekbespreking door Wies Groeneveld

email mij

Gepubliceerd: 07-07-2017